Zarząd

Prezes Zarządu
Wojciech Szubert

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

  • Magdalena Najdyhor – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Małgorzata Ewa Molas – Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Marcin Strzelec – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Tadeusz Mączka – członek Rady Nadzorczej
  • Adam Ptak – członek Rady Nadzorczej