Laboratorium Badawcze i Wzorcujące

 

Laboratorium Badawcze i Wzorcujące Instytutu oferuje wykonanie badań środowiskowych urządzeń lub systemów elektrycznych/elektronicznych w zakresie oddziaływań elektromagnetycznych (EMC), klimatycznych, mechanicznych i bezpieczeństwa elektrycznego.

OFERTA

OFFER (ENG)

W Laboratorium wdrożono System Zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

 

 

 

 

 

 

 

 

Polskie Centrum Akredytacji przyznało Instytutowi:

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakresy akredytacji podano:

– dla AB 1384 zakres

– dla AP 145 zakres

 

p.o. Kierownik Laboratorium Badawczego i Wzorcującego
mgr inż. Oliwia Sadłowska-Samsel
tel. 71-348 42 21 wew. 504
email: oliwia.sadlowska@iase.wroc.pl