Zintegrowany System Zarządzania

W Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych sp. z o.o. jest stosowany i doskonalony Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm:

  • PN-EN ISO 9001:2015-10 (zarządzanie jakością)
  • PN-EN ISO 14001:2015-09 (zarządzanie środowiskowe)
  • PN-ISO 45001:2018-06 (zarządzanie BHP)

Instytut uzyskał certyfikat ZSZ dnia 15 września 2021 r. Certyfikat o numerze PW-29309-21 został wydany przez jednostkę certyfikującą PCC-CERT i jest ważny do 14 września 2024 r.

Pierwszy certyfikat systemu jakości Instytut otrzymał w 1997 r.

Nasza Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: