AUTOMATYCZNA REGULACJA CZĘSTOTLIWOŚCI I MOCY ARCM

  • Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. Elektrownia Kozienice – Badanie regulacji ARCM/LFC
    i przygotowanie bloków nr 6 i 10 do kontrolnych odbiorów regulacji zgodnie z wymaganiami PSE S.A