Nagrody

 • Puchar Ministra Klimatu za „UNIKONT 2” na 35 Międzynarodowych Targach Bielskich ENETRGETAB 2022 dla Instytutu.
 • Puchar Ministra Klimatu za „System DCS MASTER” na 33 Międzynarodowych Targach Bielskich ENETRGETAB 2020 dla Instytutu.
 • Srebrny medal targów za Moduł do pomiarów drgań MP3 na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG, Katowice, 4-5.06.2019
 • Statuetka i Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy w trybie Ekstraklasy Biznesu Dolnego Śląska, dla laureatów DCG oraz DNG przyznany przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, 15.01.2019
 • Złoty medal targów, puchar Politechniki w Bukareszcie, złoty medal Prezesa WIIPA za MPS-000 – Uniwersalny przetwornik do pomiaru wydłużeń dla maszyn wirujących na 10. Europejskich Targach Kreatywności i Wynalazczości EUROINVENT w Iasi (Rumunia), 05.2018
 • Brązowy medal i dyplom wynalazców francuskich za MPS-000 – Uniwersalny przetwornik do pomiaru wydłużeń dla maszyn wirujących na 116. Międzynarodowych Targach Wynalazczości CONCOURS LÉPINE 2017 w Paryżu, 05.2017,
 • Złoty medal i statuetkę specjalną za MPS-000 – Uniwersalny przetwornik do pomiaru wydłużeń dla maszyn wirujących na Europejskich Targach Kreatywności i Wynalazczości EUROINVENT w Iasi (Rumunia), 05.2017
 • Statuetka i dyplom XI edycji konkursu Gepardy Biznesu 2016 za dynamiczny rozwój i wzrost wartości rynkowej, 12.2016
 • Nagroda Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów na Międzynarodowych Targach Wynalazczości Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS INNOVA – za Moduł MSU-103 systemu MASTER 100, Bruksela 11.2016
 • Złoty medal z wyróżnieniem za wynalazek na Międzynarodowych Targach Wynalazczości Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS INNOVA  za Moduł MSU-103 systemu MASTER 100, Bruksela, 11.2016
 • Jubileuszowy Laur Białego Tygrysa Polskiej Energetyki Energia 2016 dla IASE, 10.2016
 • Srebrny medal targów na XXIX Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich ENERGETAB 2016 za Moduł MSU-103 systemu MASTER 100, Bielsko Biała, 09.2016
 • Złoty medal za innowację oraz najwyższa nagroda za innowacje na Międzynarodowych Targach „2016 Japan Design & Invention Expo” za Moduł MSU-103 systemu MASTER 100 w Tokio (Japonia), 08.2016
 • Statuetka Lider Innowacji 2016 w kategorii produkt na 9. Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG za Moduł MSU-103 systemu MASTER 100, Katowice, 06.2016
 • Statuetka Lider Innowacji 2016 za wieloletnie osiągnięcia w tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii dla przemysłu energetycznego o dużym znaczeniu dla gospodarki i ekologii na 9. Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG za Moduł MSU-103 systemu MASTER 100. Katowice, 06.2016
 • Złoty medal na 9. Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG za Moduł MSU-103 systemu MASTER 100, Katowice, 06.2016
 • Złoty Medal z Wyróżnieniem i Medal Stowarzyszenia Wynalazców i Producentów Francuskich na Międzynarodowych Targach Wynalazczości Badań Naukowych i Nowych Technologii za BARCELONA INNOVA za Moduł MSU-103 systemu MASTER 100, Barcelona, 05.2016
 • Medal Stowarzyszenia Wynalazców i Producentów Francuskich na 115 Międzynarodowych Targach Wynalazczości CONCOURS LEPINE 2016 za Moduł MSU-103 systemu MASTER 100, Paryż, 05.2016
 • Dyplom i medal za „Moduł MSU-103” na XIX Międzynarodowych Targach Energetyki i Elektrotechniki ENEX 2016, Kielce, 03.2016
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na XXI Giełdzie Wynalazków nagrodzonych na światowych wystawach innowacji w 2015 r. Centrum Nauki Kopernik, za „System do wykrywania
  i zapobiegania zapłonom oraz pożarom w młynach węglowych IASTER–FOG-EX, Warszawa, 03.2016