Referencje

Lista referencyjna najważniejszych prac

 

KOMPLEKSOWY SYSTEM AUTOMATYKI

DCS MASTER

 • Veolia Energia Poznań ~ kotły szczytowe
 • Elektrociepłownia Gdyńska ~ BC1-2, KW5, CDC, K2
 • Elektrociepłownia Wrocław ~ BC1-3, KW3, KW5, mazutownia, SUW,
  rozdzielnie elektryczne
 • Elektrociepłownia Czechnica ~ K1, K4, TG1,TG2, CDC/UPM
 • Elektrociepłownia Lubin ~ K1, K2, K4, K5, IOS,TG1,TG2

ELEKTROHYDRAULICZNY REGULATOR TURBIN

UNIMAT

 • Elektrociepłownia Białystok, bl. 1-3 ~ 13UP55
 • Elektrownia Bełchatów, bl. 3 ~ 1K12
 • Elektrownia Bełchatów, bl. 3, 4 ~ 18K380
 • Elektrownia Dolna Odra, bl. 7-8 ~ 13K232
 • Elektrociepłownia Elbląg ~ TG6
 • Elektrociepłownia Gdańsk, bl. 2-5 ~ 13UP55
 • Elektrociepłownia Gdyńska, bl. 1-2 ~ 13UP55
 • Elektrownia Łagisza, bl. 6-7 ~ TK120
 • Elektrownia Łaziska, bl. 1-2 ~ TK120
 • Elektrownia Opole, bl. 1-4 ~ 18K360,
 • Elektrownia Pomorzany, bl. A i B ~ Siemens 65 MW
 • Elektrociepłownia Siekierki, bl. 1~ TKSO
 • Elektrociepłownia Siekierki, bl. 2-3, 5-6 ~ TC30
 • Mondi Świecie, bl. 4 (zakłady papiernicze) ~ “Jugoturbina” 32 MW
 • Zakłady Azotowe Puławy, bl. 3, 4 ~ WP32
 • AWW Zbiersk ~ TG6 MW
 • Elektrociepłownia Legnica ~ AP4
 • Zakłady Azotowe Tarnów ~ TG1, TG4
 • Elektrociepłownia Lubin ~ TG1, TG2

 

SYSTEM MONITORINGU MASZYN WIRUJĄCYCH

UNIKONT

 • Elektrociepłownia Kraków ~ TG1-4
 • Elektrownia Dolna Odra ~ TG7
 • Elektrociepłownia Elbląg ~ TG6
 • Elektrownia Kozienice ~ TG1-10
 • Elektrownia Opole ~ TG1-4, TP1-4, EP1-4
 • Elektrociepłownia Wrocław ~ TG1-3
 • Elektrociepłownia Łódź IV ~ TG3
 • Elektrociepłownia Czechnica ~ TG1-2
 • Elektrociepłownia Gdyńska ~ TG1-2

 

KOMPLEKSOWY UKŁAD ZABEZPIECZEŃ BLOKU

KUZB

 • Elektrociepłownia Gdyńska ~ BC1-2, K2
 • Elektrownia Kozienice ~ bl. 1-10
 • Elektrociepłownia Wrocław ~ BC1-3

 

AUTOMATYCZNA REGULACJA CZĘSTOTLIWOŚCI I MOCY
ARCM

 • Elektrownia Dolna Odra ~ bl. 1-8
 • Elektrownia Jaworzno, bloki 200 MW ~ bl. 1-6
 • Elektrownia Kozienice, bloki 200 MW ~ bl. 1-8
 • Elektrownia Kozienice, bloki 500 MW ~ bl. 9-10
 • Elektrownia Skawina, bloki 100 MW ~ TG3, TG5
 • Elektrownia Turów, bloki 200 MW ~ bl. 1-5, 8-10

 

PRACA WYSPOWA I ZRZUTY OBCIĄŻENIA NA POTRZEBY WŁASNE

 • Elektrownia Bełchatów, turbozespół 360 MW ~ bl. 3-4
 • Elektrownia Łaziska, turbozespół 120 MW ~ bl. 2
 • Elektrownia Dolna Odra, bloki 200 MW ~ bl. 1-2, 5-8
 • Elektrownia Opole, turbozespół 360 MW ~ bl. 1-4
 • Elektrownia Ostrołęka, bloki 200 MW ~ bl. 1-3

 

UKŁADY AUTOMATYCZNEJ REGULACJI CIEPLNYCH

BLOKÓW ENERGETYCZNYCH

 1. UAR bloków ciepłowniczych
 • Elektrociepłownia Gdyńska ~ BC1-2, KW5
 • Elektrociepłownia Wrocław ~ BC1-3, KW3, KW5
 • Elektrociepłownia “Zofiówka” – SEJ S.A. ~ K3-4
 1. Sterowanie palnikami rozpałkowymi
 • Veolia Energia Poznań ~ kotły szczytowe
 • Elektrownia Kozienice, bloki 200 MW ~ bl. 4, 6-8
 • Elektrociepłownia Wrocław ~ BC1-3
 • Elektrociepłownia Wrocław (zasilanie mazutem) ~ mazutownia
 • Elektrociepłownia Gdyńska ~ K2, K5, K6, K7

 

 1. Redukcja NOx
 • Elektrownia Dolna Odra, bloki 200 MW ~ bl. 1, 5
 • Elektrociepłownia Wrocław ~ BC1-3
 • Elektrociepłownia Gdyńska ~ BC1, BC2

 

 1. Wykrywanie braków węgla i ochrona młynów przed zakopaniem
 • Elektrownia Dolna Odra, bloki 200 MW ~ bl. 1-2, 5-8
 • Elektrownia Jaworzno ~ bloki 1-6
 • Elektrownia Kozienice, bloki 200 MW ~ bl. 1-8
 • Elektrociepłownia Gdynia ~ BC1, BC2
 • Elektrociepłownia Wrocław ~ BC1, BC2, BC3
 1. System diagnostyki bloku energetycznego – SDBE
 • Elektrownia Kozienice ~ bl. 3, 4, 6, 9, 10
 • Elektrownia Bełchatów ~ bl. 3, 4

 

SYSTEM ROZDZIAŁU MOCY LFC

 • Elektrownia Bełchatów ~ bl. 1-12, 14
 • Elektrownia Opole ~ bl. 1-4, 5-6
 • Elektrownia Łagisza ~ bl. 10

 

PROJEKTY ELEKTRYCZNE

 • PCC Rokita S.A.
 • Reaktor atomowy Maria w NCBJ Świerk
 • Elektrociepłownia Legnica
 • Elektrociepłownia Wrocław
 • Elektrociepłownia Gdynia
 • Elektrociepłownia Janikowo
 • Plac szybowy Gaworzyce