System automatyki DCS MASTER

W pełni polski system, opracowany w IASE, rozwijany i modernizowany od ponad 40 lat. Podstawowym zastosowaniem systemu jest wspomaganie operatorów i inżynierów ruchu przy obsłudze obiektowych procesów technologicznych. System może być wdrażany w zakładach przemysłowych o różnej technologii.

System automatyki DCS MASTER

W pełni polski system, opracowany w IASE, rozwijany i modernizowany od ponad 40 lat. Podstawowym zastosowaniem systemu jest wspomaganie operatorów i inżynierów ruchu przy obsłudze obiektowych procesów technologicznych. System może być wdrażany w zakładach przemysłowych o różnej technologii.

System automatyki MASTER 3SE

MASTER 3SE w wydaniu kasetowym jest dostosowany do realizacji złożonych wymagań funkcjonalnych automatyzowanych obiektów energetycznych, a w szczególności bloków energetycznych. Może być stosowany także w innych procesach technologicznych, w których wymagania stawiane systemom automatyki są równoważne wymaganiom w energetyce.

System automatyki MASTER 3SE

MASTER 3SE w wydaniu kasetowym jest dostosowany do realizacji złożonych wymagań funkcjonalnych automatyzowanych obiektów energetycznych, a w szczególności bloków energetycznych. Może być stosowany także w innych procesach technologicznych, w których wymagania stawiane systemom automatyki są równoważne wymaganiom w energetyce.

System MASTER 100

Ogniwa systemu MASTER 100 stanowią uniwersalne moduły sterownicze MSU-10X, które posiadają zestaw wejść/wyjść analogowych, dwustanowych, impulsowych oraz procesor realizujący program użytkowy (złożone algorytmy automatyki), a także dwa interfejsy komunikacyjne.

System MASTER 100

Ogniwa systemu MASTER 100 stanowią uniwersalne moduły sterownicze MSU-10X, które posiadają zestaw wejść/wyjść analogowych, dwustanowych, impulsowych oraz procesor realizujący program użytkowy (złożone algorytmy automatyki), a także dwa interfejsy komunikacyjne.

Stacja komunikacyjno - przetwarzająca

Stacja Komunikacyjno–Przetwarzająca SKP (zwana również bramką MGate) jest kluczowym elementem systemu automatyki DCS MASTER, który zarządza komunikacją pomiędzy poziomem procesowym (sterownikami obiektowymi) a poziomem operatorskim (stacjami operatorskimi i inżynierskimi).

Stacja komunikacyjno - przetwarzająca

Stacja Komunikacyjno–Przetwarzająca SKP (zwana również bramką MGate) jest kluczowym elementem systemu automatyki DCS MASTER, który zarządza komunikacją pomiędzy poziomem procesowym (sterownikami obiektowymi) a poziomem operatorskim (stacjami operatorskimi i inżynierskimi).

Systemy specjalizowane i nadrzędne

Na bazie stacji procesowych automatyki MASTER opracowanych zostało w Instytucie szereg specjalizowanych systemów:

 • kompleksowy układ zabezpieczeń bloku KUZB z certyfikatem SIL3
 • elektrohydrauliczny regulator turbiny UNIMAT
 • system monitoringu maszyn wirujących UNIKONT
 • układy automatycznej regulacji cieplnych bloków energetycznych UAR

Systemy specjalizowane i nadrzędne

Na bazie stacji procesowych automatyki MASTER opracowanych zostało w Instytucie szereg specjalizowanych systemów:

 • kompleksowy układ zabezpieczeń bloku KUZB z certyfikatem SIL3
 • elektrohydrauliczny regulator turbiny UNIMAT
 • system monitoringu maszyn wirujących UNIKONT
 • układy automatycznej regulacji cieplnych bloków energetycznych UAR

Kompleksowy układ zabezpieczeń bloku - KUZB

Instytut świadczy usługi w zakresie projektowania budowy i wdrażania systemów E/E/PE związanych z bezpieczeństwem. W oparciu o istniejącą analizę ryzyka specyfikowane są wymagania bezpieczeństwa dla każdej zdefiniowanej funkcji bezpieczeństwa. IASE pomaga również Inwestorom przeprowadzać analizę ryzyka projektowanych lub istniejących instalacji. KUZB projektowany jest zgodnie z najnowszymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Kompleksowy układ zabezpieczeń bloku - KUZB

Instytut świadczy usługi w zakresie projektowania budowy i wdrażania systemów E/E/PE związanych z bezpieczeństwem. W oparciu o istniejącą analizę ryzyka specyfikowane są wymagania bezpieczeństwa dla każdej zdefiniowanej funkcji bezpieczeństwa. IASE pomaga również Inwestorom przeprowadzać analizę ryzyka projektowanych lub istniejących instalacji. KUZB projektowany jest zgodnie z najnowszymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Elektrohydrauliczny regulator turbiny UNIMAT-3SE

Elektrohydrauliczny regulator turbiny UNIMAT-3SE oparty na systemie MASTER-3SE produkcji IASE, przeznaczony jest do kierowania pracą turbin parowych. Regulator kontroluje przepływ pary przez turbinę i jej poszczególne części we wszystkich stanach pracy, przy naborze obrotów, synchronizacji generatora z siecią, przy obciążeniu turbozespołu i przy pracy pod obciążeniem oraz przy planowych i awaryjnych zrzutach obciążenia do dowolnej mocy.

Elektrohydrauliczny regulator turbiny UNIMAT-3SE

Elektrohydrauliczny regulator turbiny UNIMAT-3SE oparty na systemie MASTER-3SE produkcji IASE, przeznaczony jest do kierowania pracą turbin parowych. Regulator kontroluje przepływ pary przez turbinę i jej poszczególne części we wszystkich stanach pracy, przy naborze obrotów, synchronizacji generatora z siecią, przy obciążeniu turbozespołu i przy pracy pod obciążeniem oraz przy planowych i awaryjnych zrzutach obciążenia do dowolnej mocy.

System monitoringu maszyn wirujących UNIKONT

Systemy monitoringu maszyn wirujących pełnią ważną rolę w zapewnieniu bezpiecznej pracy maszyn wirujących. Instytut posiada własny system monitoringu maszyn wirujących, noszący nazwę UNIKONT, który znalazł zastosowanie w wielu obiektach energetycznych w Polsce i za granicą.

System monitoringu maszyn wirujących UNIKONT

Systemy monitoringu maszyn wirujących pełnią ważną rolę w zapewnieniu bezpiecznej pracy maszyn wirujących. Instytut posiada własny system monitoringu maszyn wirujących, noszący nazwę UNIKONT, który znalazł zastosowanie w wielu obiektach energetycznych w Polsce i za granicą.

Układy automatycznej regulacji, rozruchu i zabezpieczeń cieplnych bloków energetycznych

Układy Automatycznej Regulacji (UAR) produkcji Instytutu zapewniają minimalizację odchyłki procesu regulowanego od jego wartości zadanej zgodnie z wytycznymi podanymi przez użytkownika. Osiąga się to poprzez zastosowanie szeregu regulatorów, w tym komputacyjnie efektywnych regulatorów PID oraz metod wykorzystujących matematyczne modele obiektu.

Układy automatycznej regulacji, rozruchu i zabezpieczeń cieplnych bloków energetycznych

Układy Automatycznej Regulacji (UAR) produkcji Instytutu zapewniają minimalizację odchyłki procesu regulowanego od jego wartości zadanej zgodnie z wytycznymi podanymi przez użytkownika. Osiąga się to poprzez zastosowanie szeregu regulatorów, w tym komputacyjnie efektywnych regulatorów PID oraz metod wykorzystujących matematyczne modele obiektu.

Witryny internetowe systemu MASTER

Zrealizowany w Instytucie system nadrzędny w postaci witryn WWW, udostępnia dane z systemu automatyzacji MASTER dla służb nadzoru i zarządzania obiektem. Został zrealizowany na dwóch platformach operacyjnych w postaci:

 • witryny internetowej serwera WWW Windows
 • witryny internetowej serwera WWW QNX6

Oba typy witryn mogą funkcjonować w jednej instalacji oddzielnie lub jednocześnie wzajemnie się uzupełniając.

Witryny internetowe systemu MASTER

Zrealizowany w Instytucie system nadrzędny w postaci witryn WWW, udostępnia dane z systemu automatyzacji MASTER dla służb nadzoru i zarządzania obiektem. Został zrealizowany na dwóch platformach operacyjnych w postaci:

 • witryny internetowej serwera WWW Windows
 • witryny internetowej serwera WWW QNX6

Oba typy witryn mogą funkcjonować w jednej instalacji oddzielnie lub jednocześnie wzajemnie się uzupełniając.

System rozdziału mocy LFC/SOWE dla bloków energetycznych

Opracowany w Instytucie system rozdziału mocy przeznaczony jest do automatycznego rozdziału obciążenia na bloki energetyczne JWCD (Jednostka Wytwórcza Centralnie Dysponowana) w elektrowniach zgodnie z planami BPKD (Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy) i bieżącymi poleceniami regulacyjno-sterującymi RC LFC (Regulator Centralny Ogólnopolskiego Systemu Automatycznej Regulacji Częstotliwości i Mocy) lub według planów BPKD przesyłanych przez SOWE (ogólnopolski System Operatywnej Współpracy z Elektrowniami).

System rozdziału mocy LFC/SOWE dla bloków energetycznych

Opracowany w Instytucie system rozdziału mocy przeznaczony jest do automatycznego rozdziału obciążenia na bloki energetyczne JWCD (Jednostka Wytwórcza Centralnie Dysponowana) w elektrowniach zgodnie z planami BPKD (Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy) i bieżącymi poleceniami regulacyjno-sterującymi RC LFC (Regulator Centralny Ogólnopolskiego Systemu Automatycznej Regulacji Częstotliwości i Mocy) lub według planów BPKD przesyłanych przez SOWE (ogólnopolski System Operatywnej Współpracy z Elektrowniami).

System diagnostyki bloku energetycznego - SDBE

System diagnostyki jest to zestaw specjalistycznych programów i algorytmów, współpracujący ze zmodernizowanym systemem rozproszonego sterowania (DCS), którego docelowym zadaniem jest zwiększenie profitów poprzez redukcję kosztów związanych z eksploatacją jednostki wytwórczej. System diagnostyki pobiera, rejestruje i przetwarza dane obiektowe oraz prezentuje wyniki analiz, dzięki czemu jest efektywnym systemem do zarządzania informacjami.

System diagnostyki bloku energetycznego - SDBE

System diagnostyki jest to zestaw specjalistycznych programów i algorytmów, współpracujący ze zmodernizowanym systemem rozproszonego sterowania (DCS), którego docelowym zadaniem jest zwiększenie profitów poprzez redukcję kosztów związanych z eksploatacją jednostki wytwórczej. System diagnostyki pobiera, rejestruje i przetwarza dane obiektowe oraz prezentuje wyniki analiz, dzięki czemu jest efektywnym systemem do zarządzania informacjami.

Projektowanie przemysłowych instalacji elektroenergetycznych

Projektujemy instalacje elektryczne dla potrzeb budownictwa ogólnego i przemysłu. Projektujemy systemy rozdziału mocy od niskiego napięcia do napięć wysokich 110kV włącznie. Wykonujemy projekty budowlane, wykonawcze wielobranżowe stacji GPZ 110kV wraz z niezbędnymi uzgodnieniami z dystrybutorami energii elektrycznej.

Projektowanie przemysłowych instalacji elektroenergetycznych

Projektujemy instalacje elektryczne dla potrzeb budownictwa ogólnego i przemysłu. Projektujemy systemy rozdziału mocy od niskiego napięcia do napięć wysokich 110kV włącznie. Wykonujemy projekty budowlane, wykonawcze wielobranżowe stacji GPZ 110kV wraz z niezbędnymi uzgodnieniami z dystrybutorami energii elektrycznej.

Laboratorium Badawcze i Wzorcujące

Laboratorium Badawcze i Wzorcujące Instytutu oferuje wykonanie badań środowiskowych urządzeń lub systemów elektrycznych/elektronicznych w zakresie oddziaływań elektromagnetycznych (EMC), klimatycznych, mechanicznych i bezpieczeństwa elektrycznego.

Laboratorium Badawcze i Wzorcujące

Laboratorium Badawcze i Wzorcujące Instytutu oferuje wykonanie badań środowiskowych urządzeń lub systemów elektrycznych/elektronicznych w zakresie oddziaływań elektromagnetycznych (EMC), klimatycznych, mechanicznych i bezpieczeństwa elektrycznego.

Wynajem powierzchni

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych sp. z o.o. posiada do wynajęcia wolne powierzchnie wystawiennicze i biurowe w budynku przy ul. Wystawowej 1.

Wynajem powierzchni

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych sp. z o.o. posiada do wynajęcia wolne powierzchnie wystawiennicze i biurowe w budynku przy ul. Wystawowej 1.