PROJEKTY PRZEMYSŁOWYCH INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

  • Energetyka Sp. z o.o. Wydział EC-4 Legnica – Modernizacja turbozespołu TP-4 nr 3

 

  • MPWiK S.A. Wrocław – Koncepcja zmiany układu zasilania obiektu pompowni ścieków Port Północny przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu

 

  • KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Szyb Gaworzyce – Wykonanie projektów koncepcyjnych sieci zewnętrznych placu szybowego Gaworzyce wraz z okresleniem szacunkowych kosztów realizacji

 

  • PCC Rokita S.A. – Wykonanie dokumentacji projektowej branży elektrycznej dla zadania pn. „Budowa stacji elektroenergetycznej 100kV G-72”