KOMPLEKSOWY SYSTEM AUTOMATYKI DCS MASTER

  • PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów – Odtworzenie systemu MASTER na bloku nr 2 : prace projektowe, dostawy sprzętu oraz udział w uruchomieniach.

 

  • Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. – Modernizacja DSC MASTER układu elektrycznego : wymiana sprzętu, układów oprogramowania, zmiany w konfiguracji połączeń sieciowych oraz aktualizacja oprogramowania.

 

  • PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia Gdyńska – Modernizacja systemu sterowania MASTER bl.2
    w EC Gdynia

 

  • PGNiG Termika S.A. Warszawa Oddział Elektrociepłownia Siekierki – Modernizacja Nadrzędnego Systemu Sterowania MASTER – Proster turbozespołów : Tz1,Tz2, Tz3, Tz5 i Tz6 i Odgazowywaczy zainstalowanych w hali maszynowni EC Siekierki w Warszawie