Projekty przemysłowych instalacji elektroenergetycznych

Jesteśmy zakładem branży elektrycznej w strukturach IASE biorącym udział w procesie budowlanym i inwestycyjnym.

Oferujemy usługi projektowe, doradztwo, pomoc w branży elektrycznej i automatyki przemysłowej.

Projektujemy instalacje elektryczne dla potrzeb budownictwa ogólnego i przemysłu. Projektujemy systemy rozdziału mocy od niskiego napięcia do napięć wysokich 110kV włącznie. Wykonujemy projekty budowlane, wykonawcze wielobranżowe stacji GPZ 110kV wraz z niezbędnymi uzgodnieniami z dystrybutorami energii elektrycznej. Zakres naszej oferty projektowej to między innymi:

 

 • Projekty budowlane i wykonawcze i przetargowe, oraz opracowania powykonawcze
 • Rozdzielnice główne i oddziałowe, układy wyprowadzenia mocy oraz potrzeb własnych
 • Dobór transformatorów, kabli układów i zabezpieczeń
 • Kompensacja mocy biernej
 • Obliczenia zwarciowe i analizy rozpływów mocy
 • Linie napowietrzne niskiego napięcia
 • Linie napowietrzne średniego napięcia
 • Słupowe stacje transformatorowe
 • Kontenerowe stacje transformatorowe
 • Układy sterownia napędami nn dla przemysłu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
 • Układy sterownia napędami SN dla przemysłu,
 • Układy z wykorzystaniem przemienników częstotliwości i softsartów,
 • Zdalne układy sterownia wyłącznikami i aparatami, wykonawczymi,
 • Układy automatyki zabezpieczeniowej w systemach elektroenergetycznych
 • Instalacje oświetlenia, siły i gniazd wtykowych – budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe,
 • Instalacje odgromowe, uziemiające i    przeciwprzepięciowe,
 • Monitoring sieci energetycznych plus współpraca z systemami BMS
 • Oświetlenie terenu, hal przemysłowych
 • Instalacje i sieci niskiego i średniego napięcia (stacje, przyłącza)

 

Dla potrzeb przetargów publicznych opracowujemy dokumentację projektową zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych. Wszystkie opracowania przetargowe branży elektrycznej i automatyki przemysłowej AKP są wykonywane przez osoby zatrudnione w naszej pracowni min. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje istotnych warunków zamówienia SIWZ, programy funkcjonalno użytkowe PFU.

Posiadając uprawnienia projektowo-wykonawcze pełnimy również funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego, kierowników robót, budów.

 

W zakresie automatyki przemysłowej prace projektowe obejmują:

 • Opracowanie koncepcji,
 • Dobór aparatury związanej z procesem, jak    czujniki, przetworniki, organy wykonawcze,
  dobór systemu sterownikowego,
 • Konfigurację komputerowego systemu    sterowania i nadzoru,
 • Schematy połączeń (ideowe i montażowe),
 • Schematy okablowania,
 • Układy sterowania lokalne/zdalne,
 • Opracowania dla instalacji automatyki w strefach zagrożonych wybuchem Ex,
 • Inne dokumenty związane np. z wymogami prawa budowlanego.

Nasi inżynierowie brali udział w projektowaniu automatyki takich gałęzi przemysłu jak:

 • Przemysł chemiczny (PCC    Rokita-Brzeg Dolny),
 • Przemysł górniczy (KGHM    Polska Miedź S.A.),
 • Przemysł energetyczny (Elektrownie i Elektrociepłownie na terenie kraju min El. Bełchatów, El. Opole, EC Wybrzeże, EC Karolin i inne) w zakresie automatyki kotłów, układów pompowych, układów regulacji i AKP,
 • Gospodarka wodno-ściekowa (oczyszczalnie ścieków na terenie kraju),
 • Systemy automatyki HVAC (Heesung electronics – Inwestycja LG, Kobierzyce    Podgórne k. Wrocławia),
 • Automatyka chlorowni, układy detekcji gazów i układów przewietrzania    pomieszczeń, układy sterowania chloratorami (dla miejskich przedsiębiorstw    wodno-kanalizacyjnych).